Вечният Дух - Зелените лъчи

Зеленият цвят е свързан с растенето – който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят.

 

Вечният Дух - Зелените лъчи

 

Планета – Луна

 

Ден – понеделник

 

Тон – фа

 

Кой цвят преобладава на Земята? Зеленият. В зеления цвят е потопена цялата сегашна еволюция, той е преобладаващият цвят.

 

Ако внесете зеления цвят в човешкия организъм, човек започва да гради, да създава.

 

Зеленият цвят регулира магнетичните и електрическите течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето – който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят.

 

Зеленият цвят действа успокоително. Зелените цветове действат на очите органически успокоително. При зеления цвят чувствата се успокояват.

 

Справедливите и работливи хора трябва да се хранят със зеления цвят.

Зеленият цвят е свързан със силите на волята.
Ако някой живее в зеления цвят, той се движи в търговията, в банките и във всички осигурителни дружества.

 

От зелената краска зависи успехът, в нея влиза и освежаването. От недоимъка на зелената краска се ражда сиромашия, а когато е в изобилие, развива се любостежанието и скъперничеството; затова, когато зелената краска стане чрезмерно голяма, трябва да прибягваме до червената, за да реагира над нея.

 

Чрезмерните желания в този свят образуват зелената краска. Отричане от себе си значи от това, което на нас не е потребно – ние не трябва да желаем това, което не ни трябва.

 

Земята тук е едно училище, в което трябва да се научим. Някой казва, че не може да обича и люби – това показва, че има недоимък на червената краска и затова такъв трябва да намери човек със зелената краска.
Вие тук сте събрани в безсистемност, но Господ ви събира не по знание или по изобилие на вашите чувства – има нещо друго, отличаващо човека.

 

Много пъти трябва да употребяваме зелената краска – например трябват ли ви пари, положете зелената краска.
Причината да търсим да обичаме е, че имаме излишък от зелената краска.

 

В зелената краска е органът на развитието, на растежа. Когато ние искаме да растем, трябва да преминем тази краска във всичките й степени.

 

И така, всичките спорове са в недостатъчността на краските.

 

Питам: на какво се дължи този краен материализъм, в който човечеството се намира днес? Този материализъм се е отразил и върху науката, и върху религията, и върху общественоикономическия живот. Всички хора казват: пари, пари ни трябват! Причината за този краен материализъм се дължи на това, че светът е потънал в зеления цвят. Зеленият цвят е крайно материалистичен. Един ден, когато човечеството излезе от него, то ще влезе в синия цвят, който иде след зеления, според цветовете на дъгата. И затова, за да измени състоянието си, човек трябва да излезе от този цвят. Зеленият цвят не е лош, но когато вземе надмощие над другите цветове, това се отразява зле върху човека.

 

Щом дойде зеленият цвят, хората стават материалисти. И в животните е същото – птичката например си прави леговище, гнездо. Хората пък мислят за къщи, за ниви, за пари, сякаш светът се състои само от тези неща. Злото не е в това, че се пораждат такива желания, но щом материалният живот вземе надмощие над духовния, явява се злото в света.

 

Изобщо всички цветове трябва да се хармонизират помежду си. Всеки цвят си има определено място и определено въздействие върху Природата и човека. Например кога може да се даде предимство на зеления цвят? Дотогава, докато той подкрепя твоите корени, докато дава стабилност на твоя живот, докато те успокоява, той е на мястото си; но щом се натрупа повече, отколкото трябва, заражда се злото.

 

Когато светлината на някоя планета е зеленикава, това показва, че съществата, които живеят там, са материалисти, но материализмът в тях е взел повече умствен характер. Частната собственост в тия същества се е усилила значително и всеки от тях иска да владее грамадни пространства. Изобщо материализмът там е в своя разцвет.

 

Някой има желание да забогатее, иска да държи богатството само за себе си. Причината за това се крие в излишъка на зелената светлина в организма му. – „Какво да правя, за да се освободя от тоя излишък?” Раздай част от богатството си, не ти трябва тоя излишък.

 

Когато искаме да помогнем някому, който страда в материално отношение, ще употребим всички стихове, които са за зелената краска, и тогава тия същества, които разполагат с тази краска, ще помагат.
Тонът фа има зелен цвят – цветът на растенето, на храненето във физическия свят.
Казвате: „Какво ни интересуват музикалните тонове и техните цветове? Ние се интересуваме от хлебеца, да има какво да хапнем”. Който разсъждава така, той се намира в тона фа, в зеления цвят, в материята. Всички животни се намират в тона фа – при зеления цвят, при тревата.

 

Ако черният ви дроб е разстроен, вие не можете да възприемете трептенията на зеления цвят.
Когато вашата нервна система или когато вашият ум или вашето сърце започнат да обедняват, представяйте си едновременно следните три цвята: розов, жълт и зелен. Като се съединят тия три цвята, правляват едно съединение, което предразполага човека да се чувства като самостоятелен индивид и тогава той казва: „Сега аз мога да направя всичко”.

 

Колкото повече се приближаваме към даден свят, толкова и неговият цвят става по-силен. Кой цвят преобладава на Земята – зеленият; всички същества на Земята са потопени в него. Същевременно ние сме свързани с всички планети и слънца, които са и съществата, които ги населяват. Светещата раса обаче представлява същества, които са творци – те творят, съграждат Вселената. За нашето зрение те са невидими. В бъдеще, когато зрението на хората се развие, те ще виждат светлината, която светещата раса носи със себе си, и ще виждат светлината на онези звезди, които днес не виждат.