"Завета на Цветните Лъчи на Светлината" - текст

"Завета на Цветните Лъчи на Светлината" - оригинален вариант със стар правопис

"Завета на Цветните Лъчи на Светлината" - съвременна редакция