Духът на Светостта - Портокаловите лъчи

Човек в портокалените лъчи започва да се самосъзнава.

Духът на Светостта - Портокаловите лъчи

Планета – Слънце


Ден – неделя


Tон – ре

 


Чистият портокален цвят дава благородно индивидуализиране, служене на Бога.

 

Човек в портокалените лъчи започва да се самосъзнава.

 

Ако не възприема правилно портокаловия цвят, човек ще изгуби своето индивидуално състояние.

 

Ако те тъпчат хората, носи портокален цвят. Ако си слаб, носи виолетов, люляков цвят.

 

Този пък, у когото страхът има портокалов цвят, е човек, на когото личните чувства са уронени, личният му престиж е уронен.

 

Портокаленият цвят е цвят на човешкото Аз. Когато си омърлушен, съзерцавай в съзнанието си портокаления цвят, за да добиеш чувство за собствено достойнство.

 

Ако преобладаваше портокаления цвят, всички щяха да бъдат крайни индивидуалисти; всеки ще мисли, че светът е създаден само за него.

 

Когато казват за някой човек, че е отличен философ, аз питам: в коя краска се движи той? Ако живее в портокаления цвят, той се движи в обществения, в политическия живот, той вдига и сваля правителства.

 

Портокаленият цвят е свързан със силите на ума.

 

Когато иска да се индивидуализира, човек се стреми към оранжевия цвят.
Ако внесете портокаловия цвят в организма на човека, той става самостоятелен, започва да мисли свободно.

 

Онези, които искат мощност и благородство, трябва да се хранят с портокаловия цвят.
Портокаленият цвят означава някакво примирение. Той представлява друг един дар, даден на човека от Природата.

 

Когато действа портокаленият цвят, хората обичат да изпъкват, индивидуализират се. И у животните е същото: щом дойде портокаленият цвят, кучето си вдигне опашката и те отминава; плашиш ли го, то си свива опашката.

 

Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема портокаловия цвят като средство за балансиране на силите; с него той може да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи от Слънцето и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне в благоразумие.

 

Що е страх – това е излишък на портокалената краска.

 

Портокаленият цвят учи хората да дишат правилно. Които не са разбрали езика на портокалената светлина, цял живот дишат, но нямат големи постижения. Които са разбрали смисъла на науката за дишането, свързват я с правото мислене и се радват на големи постижения.

 

И тъй, който разбира законите на светлината, той благодари, преди да е ял, преди да е получил нещо; той обича да благодари, преди да е получил нещо, преди да са свършили някаква работа за него.

 

Ако нямаш желание да се проявиш, ти си лишен от портокалената светлина. Някой се проявява повече, отколкото трябва – в организма му има излишък от портокалова светлина. Когато искате да помагате някому за здравето му, което се е разклатило, ще цитирате стиховете, образуващи портокаловата краска.

 

Ето как се лекува кашлицата: веднага пратете в дробовете си светлина. В гърлото пратете портокалените лъчи, после сините, зелените... По този начин ще се ускори лекуването.

 

Слушаш един виден цигулар. Той свири повече на струната сол. Какво представлява сол – и той не знае. Това е синият цвят – цвят на Вярата. Следователно не можеш да свириш на струната сол, ако нямаш Вяра. От сол минаваш на ми – жълтият цвят. Жълтият цвят представлява разумността. Значи започваш с Вярата и завършваш с разумността. Между струните сол и ми на цигулката стоят струните ре и ла. Ре представлява оранжевият цвят – цветът на индивидуализирането. Като свириш на струната ре, ти искаш да се индивидуализираш, да придобиеш по-голяма смелост. Ла представлява тъмносиния цвят... Като свириш... ще преплиташ четирите цвята в хармонични съчетания.