Интервю с Галина Герасимова - режисьор на заключителния концерт, посветен на "Завета на цветните лъчи на светлината"
На 28 ноември Братството организира своя първи концерт в зала за четири хиляди души, замислен и реализиран като програма и послание на Учителя към всички българи.
Тази ноемврийска вечер заедно с повече от 4 хиляди души имах удоволствието от съпре-живяването на един грандиозен спектакъл, синтезирал по великолепен начин Словото и музиката на Учителя, потопени в космическия ритъм на Паневритмията и облени в сияйните цветове на Дъгата...
Интервю с Андрей Андреев - диригент
Страница 1 от 3