Духът на Мъдростта - Жълтите лъчи

Онзи, красивият жълт цвят, е най-хубавите мисли, които човек може да има.

 

Духът на Мъдростта - Жълтите лъчи

 

Планета – Меркурий

 

Ден – сряда

 

Тон – ми

 

Жълтият цвят е на Мъдростта и означава интелигентност. Ако в теб преобладава жълт цвят, ти искаш да работиш умствено. Ако искаш да мислиш добре, носи дрехи с жълт цвят и ще се развиеш умствено. Това е цвят на нервната система, дава простор, урегулира, уравновесява.

 

 

Щом дойде жълтият цвят, той оказва влияние върху развитието на човешкия ум и човек започва да разсъждава повече, да търси причините на явленията.

 

Чистият жълт цвят произвежда вътрешно равновесие на чувствата: уравновесяване, мир, тишина, спокойствие.

 

Най-хубавият жълт цвят – златист, който някога сте виждали, той е на Мъдростта.

 

Жълтият цвят на светлината оказва влияние върху човешкия ум. Намаляването на този цвят предизвиква тъмнина в ума, неразбиране на нещата и противоречия. Без жълтия цвят човек не може да бъде умен. Кажеш ли на глупавия дума, която съдържа жълтия цвят, той ще поумнее.

 

Ако ти не вярваш в жълтия цвят, как ще дойде мисълта в тебе?
Ако искаш да мислиш добре, носи дрехи с жълт цвят и ще се развиваш умствено.
Тия, които носят жълтия цвят, нека дадат от своята мъдрост, от своето знание и на другите.

 

И най-после, когато започнете да виждате жълтия цвят, вие ще се натъкнете на хора, които влизат в Духовния свят. Жълтият цвят ви показва, че имате вече духовни хора.

 

Онзи, красивият жълт цвят, е най-хубавите мисли, които човек може да има.

 

Жълтият цвят на някоя планета показва, че там живеят същества повече мислещи, философи. Тия същества са горделиви.
 

 

Светлите цветове – ясносиният, ясножълтият, действат успокоително върху нервната система.

 

Ако преобладаваше жълтият цвят, умът щеше да бъде крайно развит. Където умът на човека е много развит, страданията му са големи.

 

Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтия цвят да проникне у вас.

 

Страхът се лекува само чрез жълтия цвят.

 

Когато човек се влюби, започва да мисли – значи след розовия цвят иде жълтият. Розовият и жълтият цвят си хармонират. Когатовие искате да излекувате известен недъг в себе си, прекарайте тия два цвята през ума си и те ще произведат един малък благоприятен резултат.

 

Жълтият цвят е свързан със силите на душата.

 

Срещаш жълтия цвят, той ще ти даде подтик за разумността. Казвам: цветята, между които ние минаваме, са проводници на Божиите блага. Срещаш жълтия цвят – той е подтик към разумния живот; цветето казва: „Благата, разумността, която Бог ти е дал, използвай ги“. Не забравяй Божиите блага на разумността.

 

Ако постъпите небрежно с някой жълт цвят, ще изгубите нещо в умствено отношение.

 

Като говорим за разумността в живота, имаме предвид отношението на светлината към живота. Животът е благо, за проявата и развитието на което са нужни три цвята: червен, жълт и син. Разумността специално произтича от жълтия цвят. Жълтият цвят има отношение към знанието, към опитностите на човека. Червеният цвят не може да се прояви, ако жълтият не му дойде на помощ. Следователно човек не може да оцени благата на живота, докато не е разумен.

 


 А Мъдростта ще ти даде една жълта дреха с най-хубавия жълт цвят. Като се научите да живеете по закона на Любовта, ще имате една червена дреха, по закона на Мъдростта – жълта дреха, а по закона на Истината – синя дреха.
Добре е човек да отправя сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сини и жълти лъчи на светлината.

 

В духовния свят цяр за всички болести е жълтият цвят.
Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на Любовта, жълтият цвят на Мъдростта или синият цвят на Истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и в умствения си живот.

 

Ако дойдем до жълтия цвят, той помага вече на човешката мисъл. Колкото повече жълти лъчи има в човешкия мозък, толкова по-здраво мисли човек. Когато мисълта не е будна в него, той е лишен от жълтите лъчи.
Ако си слаб в ума, носи жълт цвят.
Жълтият цвят показва, че човек трябва да бъде разумен, да използва нещата правилно.
Онези, които се стремят към Мъдростта, обичат жълтия цвят. Богатият обича жълтия, главно златистия цвят, защото му напомня златото.

 

Аз ще ви запитам думата растене на кой цвят съответства според вас? – „На зеления.” Скръб? – „На черния.” Знание? – „На жълтия.” Жълтият цвят съответства на Мъдростта. Този цвят не съществува в Природата, той е само отражение, досега не се е проявил, ние не го знаем. За в бъдеще може да се прояви. Цвят, който се е проявил, има сила в себе си, той е жив, съзнателен цвят. Като влезеш в неговата аура, с него можеш да правиш чудеса. Жълтият и червеният цвят засега са само маски, не са истинските образи.


Някои искат да станат богати. Всеки може да бъде богат, ако е умен. В когото умът не е развит, той богат никога не може да бъде. Казвам: всичките тия цветове показват пътищата, по които трябва да работите. Вие не може да проявите деятелност, ако не се храните с жълтия цвят.