Къщата на Завета

Къщата в Арбанаси, където Учителя съставя „Завета на цветните лъчи на Светлината” и до днес привлича посетители от всички краища на Земята. Тя е онова място, където се ражда методът за духовно усъвършенстване, който ползват хиляди хора по света. Прочетете повече за нейната история.

 

                                            Изображение1306

Из спомени и писма

В края на 1911 г. чрез писмо Учителя съобщава на Константин Иларионов,

който е касиер на Братството, да закупи къща и дворно място в с. Арбанаси.

 

София, 24. 10. 1911 г.

Люб. К. Иларионов,

Получих вашето писмо. В четвъртък на 27-ого аз ще тръгна от тук за

Търново. Мястото ще се вземе върху името на г-н Попов (Драган Попов – бел. ред.) и

твоето. Двамата ще фигурирате в актовете. Засега така се решава от горе.

Аз като дойда, ще ви улесня в работата.

Моят поздрав на теб и Драгана, на Елена и Здравка.

Ваш верен: П. К. Дънов

 

През 1911 г.  Учителя е чест гост в Търново. Посреща Новата година сред

приятелите в града, а на 1-ви и 7-и януари се провеждат две събрания в дома на

Атанас Бойнов. След това почти през целия месец август остава в Търново.

 

На 27 октомври идва отново и в негово присъствие са закупени в с. Арбанаси

братска къща и дворно място.