Беседа на Учителя пред старите членове на Веригата на 24 август 1912 г., Велико Търново

 

Да, Христос ме срещна в Арбанаси и ми говори върху всички тия спънки. Христос е сега в България – присъства и в този час сега тук. Щом настъпи сега между вас помирение, аз ще ви кажа и политическото положение. От тази година напосле Мохамед вече ще се учи от Христос. Той ще му преподава уроци. Въпросът с Турция е вече свършен. От невидимия свят правят усилия да освободят България от една война с Турция. Та затова се впрегна Италия, защото този каиш щеше да го тегли България. Македония трябва да се освободи. Братството в невидимия свят съдейства в България. Зная какво ще стане в Македония, всичко точно ми е известно, но не ми е позволено да го казвам. Само това знайте, че каквото има да стане, ще бъде за добро. Нека ние бъдем добре, защото всичките други течения зависят от нас. За вътрешната верига обаче не говорете нищо. Работниците в България са определени и аз искам да се ползвате. Тази година ще работим за вътрешното укрепване на Веригата. В Арбанаси ще направим нещо в нов ред, колонии и приюти.

 

Тук можете да прочетете цялата беседа:

Вие сте поканени да работите