1912 Съборът

 

Съборите на „Веригата“ във Велико Търново от 1910 до 1925 г.

В една съборна беседа от 1922 година Учителя казва: „Ние идем в Търново, за да създадем на търновци една благоприятна атмосфера. Защо съм избрал Търново? Аз съм го избрал като един център, където земните влияния на България се срещат и така може да се подобри здравословното състояние на българите. Целта ми не е да се увеличат моите съмишленици, а да се образува една мека атмосфера и така да се подобри положението на техните ниви – да раждат повече жито. Това имам предвид."

Мария Тодорова казва: „Представете си, че сте в Търново, където Учителя започва да организира съборите на Бялото Братство. А защо там ли? Затова имаше дълбока окултна причина, основаваща се на едно знание, което идва от вечността, от времето на зараждането на живота на Земята. На много места Учителя беше споменавал, че в Търново се срещат много електромагнитни влияния от Хималаите, Алпите и Америка. Това са надземни влияния на електричество и магнетизъм и подземни съединителни връзки между пластовете от минали епохи на Земята."