21 август, вторник


В 10,30 ч. Се събрахме и по десет души в група влизахме в тайната стаичка да благодарим Господу за всичките милости  и  благости,  и  искахме  помощ  и  подкрепа  в пътя,  в  който  ни  изпраща.  И  като  се  свърши  тази потребност,  насядахме  около  масите  в  заседателния салон и г-н Дънов каза:
Днес  мислим  да  направим  една  малка  разходка.
Сега ви остават следните мисли: „Опитайте Господа и ще видите, че е благ Господ.“ През тази година дръжте се в съгласие с Господа и Той ще ви даде всичко и няма да  ви  лиши  от  никакви  блага.  Всичко  е  в  Неговите ръце. Нека се държим с Господа и нуждите за тялото сами по себе си ще дойдат. Той, който храни милиони, ще помисли и за нас. Затова ние трябва да напредваме в  Добродетел,   Правда,   Истина,   Любов  и  Господ  ще оправи всичко.
Аз  ви  пожелавам  през  тази  година  да  бъдете весели,  радостни,  бодри  и  когато  дойдат  мрачните мисли,  да  ви  не  обезсърчават.  Ние  сега  слизаме  от планината при Господа, отиваме да работим в света, та благословенията да се пръснат. Защото Господ иска да ни направи проводници на тия благословения, та да се благословят и свещениците, и учителите, и всички. Ние не сме секта, а сме партия на Доброто и няма нищо по- добро от тази идея. Затова, като се върнете по домовете си, нека  дойде  Христос между вас, да благослови вас, децата  ви  и  всичките  ваши  домашни.  За  нуждите  ви Господ  ще  промисли.  Който  има  нужда  от  нещо,  да иска от Господа и нито сянка от съмнение да не става в душата ви нито за минута. Искайте от Господа всичко: ако умът ви се смущава, искайте помощ от Господа; ако душата ви копнее, искайте, всичко искайте.
Последователите на много съвременни учения не искат да се кланят Господу, а пък за себе си правят дълги прошения  до  разни  министри  за  служби  и  работи.  А ние нека сме умни да се обръщаме към Господа, който е първият наш брат и знае и познава и нашите радости, и униния. Господ се радва и когато се радва, радваме се и ние. Ако не наскърбяваме Господа, ние винаги ще бъдем радостни и весели. Нека изпращаме добри мисли на всичките братя и сестри и да се възцари между вас законът Господен. Господ ще бъде с вас. Това е Неговото пожелание и аз ви изпращам с моите благопожелания и благословения.
Излязохме  си  от  салона,  изпратени  от  г-н  Дънов с  полагане  ръка  върху  всекиго.  А  в  11,30  ч.  Всички in  corpore,  кой  пеша,  кои  с  файтони,  отидохме  в Арбанаси,  за  да  споходим  и  видим  местността,  гдето се тъкмят колониите и приютите за бъдеще и гдето е вече купена за тая цел къща и дворно място. На това последното  сложихме  обща  трапеза  от  хляб,  сирене, кашкавал, маслини и купено по пътя грозде, но тъкмо започнахме  да  ядем  за  обед,  заваля  дъжд,  от  който  се опазихме в купената обща къща. Върнахме се през града в Бостанджиевата колиба, гдето, след като вечеряхме в 7 ч. Вечерта, всички се разотидохме.