Филм, посветен на 100-годишнината от създаването на "Завета на цветните лъчи на светлината"

Филм, посветен на 100-годишнината от създаването на "Завета на цветните лъчи на светлината" от Петър Дънов Учителя.

Медия