Синият цвят показва, че трябва да благодарим на Бога за всички блага, които ни е дал.
Аметистовата краска – тя е Духът на благодатта.
Цветовете на дъгата са най-голямото благословение – това е Божието благословение, Божието изобилие, вратата, през която идват всички блага от Невидимия свят.
Страница 2 от 2