Червеният цвят е врата, през която Животът влиза.
Розовото е цвят на Любовта и нежността.
Човек в портокалените лъчи започва да се самосъзнава.
Онзи, красивият жълт цвят, е най-хубавите мисли, които човек може да има.
Зеленият цвят е свързан с растенето – който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят.
Страница 1 от 2