Духът на Любовта - Червените лъчи

Червеният цвят е врата, през която Животът влиза.

Духът на Любовта - Червените лъчи

 

Планета - Марс

 

Ден – вторник

 

Тон – до

 

Животът започва с червения цвят. 

Червеният цвят е врата, през която Животът влиза.

 


Червеният цвят внася в човека живот, енергия и движение. Докато е под влиянието на природния червен цвят, човек е активен, буен, готов и за работа, и за бой. Изгуби ли този цвят в себе си, той става пасивен.

 

Червеният цвят символизира от една страна живота, а от друга – борбата в живота.

 

Здравето си ще добиеш от светлината. Малокръвен си – обикни светлината, обикни червения цвят! Като иде светлината, лесно е, който знае. Червеният цвят да личи. Като дойде, той освежава човека. Онези, които искат да бъдат здрави, да не боледуват, трябва да се хранят с червената светлина, трябва да се хранят с червения цвят. 

 

Червеният цвят съдържа магнетична сила, която тонира нервната система на човека.

 

 

Червеният цвят е проявление на един висш свят. Той е емблема на Любовта и е толкова чист и деликатен, че ако се докоснете до него, ще внесе във вас висши вибрации, висш живот; но колкото повече слиза надолу от една гама в друга, става все по-гъст и по-гъст, докато във физическия свят този цвят действа възбудително на хората.

 

 

Човек не може да разбере Любовта, докато не научи външните и вътрешните свойства на червения цвят във всички негови нюанси.

 

Всеки цвят на спектъра има своя специфична аура, която за обикновеното око е невидима. Под думите аура на един цвят разбираме проявата на този цвят във всички негови нюанси, видими и невидими. Червеният цвът символизира от една страна живота, а от друга – борбата в живота. 

 

Когато говорите за Любовта, като носителка на живота, вие обличате думите си с червен цвят.
Сърцата на всички висши същества на Любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на Земята.

 

 

Цветът на Любовта е най-хубавият червен цвят, който съществува в природата. Ако го видите, вие никога няма да го забравите. 

 

 

Ако вие носите червения цвят, носете го, но бъдете хора на живота! На кой живот – на онзи възвишен, благороден живот. Да дадеш живота на човека, а не да му го вземеш – това разбирам аз под червен цвят.